Startsida

Välkommen till: Gästriklands krets av PLR

PENSIONERADE LÄRARES RIKSFÖRBUND

Välkomna till våra aktiviteter! Tryck på rutan, program, till vänster.

För mobiltelefon gäller: Tryck på symbolen med tre streck i en ram belägen uppe till höger.

Gästriklands krets har ca 160 medlemmar och är en av de kretsar som procentuellt ökar mest.

Medlemsavgiften är 160 kr/år, familjemedlem 80 kr/år.

PG vår krets: 411862-6 Uppdaterad: 2018-06-06

Kom ihåg att anmäla dig i tid och ta gärna med en vän.

Kretsstyrelsens presidium

Gunnar Röhstö Vice ordf 026-622673

Annika Cedvall Sekr 070-6754113

annika.cedvall@gmail.com

Staffan Cedvall Kassör 076-8240610

staffan.cedvall@gmail.com

Kontaktperson, PLR, Gävle

Inger Sörell, Drejargatan 16 802 64 Gävle

070 - 399 44 75 inger.sorell@gmail.com

Webbmaster

Torsten Sörell otsorell@gmail.com

Förbundets hemsida, (länk)

Skriv, på (t.ex. google), sökfält:

www.plrsverige.se

På förbundets hemsida hittar du även kretsarnas hemsidor.

Försäkringar

Förbundet har tecknat en försäkring, Folksam K66208,

så vi är försäkrade vid våra möten och aktiviteter.

För mer information, tryck på rutan försäkningar, uppe till vänster.

 

Trafiksäkerhet, vänsterklicka på nästa rad:

http://ntf.se/media/36391/aldre-i-trafiken_svenska.pdf

Eller sök: http://ntf.se/media/36391/aldre-i-trafiken_svenska.pdf

NTF Gävleborg: Vänsterklicka: http://gavleborg.ntf.se